המשך לתוכן

"אם נרצה לעודד ילד לעצמאות, נצביע לו על היופי שכבר נמצא בסביבתו ונזמין אותו לפעול בה באופן נעים"

מריה מונטסורי

השידות המונטסורית שלנו במקומן הטבעי

ריהוט מונטסורי

"בני אדם בוגרים זוכרים סביבה, ואילו הילד, מתאים את עצמו אליה ובונה את עצמו בהתאם"

מריה מונטסורי

מדידה תכנון וריהוט מרחב למידה מונטסורי בכיתה א'

ריהוט מונטסורי

"משחק הוא הדרך של הילדים ללמוד, את מה שלא ניתן ללמד אותם"

מריה מונטסורי

ריהוט ייעודי לעזרים מונטסורים במרחבי למידה

ריהוט מונטסורי