המשך לתוכן

"כי אף אחד אינו יכול לגדול במקום הילד"

מריה מונטסורי