המשך לתוכן
על ידי מה טוב לי מונטסורי

חיילי חילוק עם מגש

220.00 ₪
בחירת Title
4 חיילים על מגש, כל חייל מייצג חלוקה של השלם חלוקה ל-2 כהבנת החצי חצי 
חלוקה ל-3 והבנת שלושה שלישים וחלוקה רביעית ל-4 חלקים שווים או ארבעה רבעים
דרך אביזר זה ברורה פעולת החילוק מה שלם ל-4 צורותיו השונות 

צור קשר
0 / 0